Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Фенакит


Селектор за бърза навигация

Фенакит

Клас: Силикати
Група: Фенакит

В пегматити, грейзени и алпийски и хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).
Фенакит — образец 0492
Фенакит — образец 0492, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Phenakit’ Nordenskjöld, N., 1834. Beskrifning på Phenakit, ett nytt Mineral från Ural — Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 1833: 160—165 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: района на Изумрудените мини, Малишевa, Екатеринбург, Свердловска област, Урал, Русия.

Типов материал: Национален минерално-суровинен университет ‘Горный’, Санкт Петербург, Русия, 617/22 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцки за ‘измамник’, в алюзия с объркването му с кварц.

Разпространение: Бразилия: Баия, северозападно от Салвадор; Минас Жерайс, източно от Бело Оризонти; Мадагаскар: Анджанабоноина; Намибия; Русия: Урал, река Токовая до Екатеринбург; САЩ: Колорадо, Маунт Антеро; Швейцария: Вале, до Рекинген (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Be2SiO4

Основни елементи: берилий (Be), кислород (O), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — ромбоедричен. Кристален хабитус: кристалите ромбоидни, плосковидни до призматични, по-рядко дълги призматични до иглести, до 20 cm; в стълбовидни агрегати, като сферулити и зърнести. Срастване: проникващи двойници, чрез ротация около [0001] (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1120}, ясна; по {1011}, несъвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Arem, 1987: 149). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 149). Твърдост: 7.5—8 (Arem, 1987: 149). Плътност: 2.9—2.98 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: катодолуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, жълт, розов, кафяв; може да е на петна (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 149). Показател на лъчепречупване: 1.65—1.695 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.016. Разсейване: 0.015 (слабо). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0490 — 0.41 ct, Мадагаскар; 0491 — 0.41 ct, Мадагаскар; 0492 — 0.64 ct, Мадагаскар; 0493 — 0.78 ct, Мадагаскар.


Изглед галерия