Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Перидот


Селектор за бърза навигация

Перидот

Зелена разновидност на форстерита.

Перидот — образец 0547
Перидот — образец 0547, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

10 образци: 0307 — 0.35 ct, без данни за находище; 0310 — 0.37 ct, без данни за находище; 0311 — 0.35 ct, без данни за находище; 0312 — 0.34 ct, без данни за находище; 0340 — 0.64 ct, без данни за находище; 0547 — 0.74 ct, Тайланд; 0584 — 0.27 ct, САЩ; 0590 — 0.29 ct, Пакистан; 0592 — 0.34 ct, Пакистан; 0545 — 0.27 ct, без данни за находище.


Изглед галерия