Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Перидот — образец 0311, снимка © НПМ
Перидот — образец 0311, снимка © НПМ

Перидотобразец 0311

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 0.35 ct; размери: 4.42 | 4.38 | 2.70 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Перидот — образец 0307Перидот — образец 0310Перидот — образец 0312Перидот — образец 0340Перидот — образец 0547Перидот — образец 0584Перидот — образец 0590Перидот — образец 0592Перидот — образец 0545

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на форстерита.