Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Перидот — образец 0584, снимка © НПМ
Перидот — образец 0584, снимка © НПМ

Перидотобразец 0584

Произход

Северна Америка
САЩ
Перидот — образец 0584, карта на находището
Данни

Тегло: 0.27 ct; размери: 4.71 | 3.90 | 2.69 mm; форма: овал; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Перидот — образец 0307Перидот — образец 0310Перидот — образец 0311Перидот — образец 0312Перидот — образец 0340Перидот — образец 0547Перидот — образец 0590Перидот — образец 0592Перидот — образец 0545

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на форстерита.