Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Перидот — образец 0545, снимка © НПМ
Перидот — образец 0545, снимка © НПМ

Перидотобразец 0545

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 0.27 ct; размери: 4.49 | 4.20 | 2.42 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Перидот — образец 0307Перидот — образец 0310Перидот — образец 0311Перидот — образец 0312Перидот — образец 0340Перидот — образец 0547Перидот — образец 0584Перидот — образец 0590Перидот — образец 0592

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на форстерита.