Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Гросулар


Селектор за бърза навигация

Гросулар

Клас: Силикати
Група: Гранат


В контактни и регионално метаморфозирали варовикови скали или скали, които са били подложени на калциев метасоматизъм; в някои шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Hoffmann, C. A. S., 1811. Grossular — Handbuch der Mineralogie, Craz und Gerlach, Freiberg: 479—481 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: устие на р. Ахтарагда, басейн на р. Вилюй, Република Саха, Далекоизточен федерален окръг, Русия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: първоначално именуван ‘каналщайн’, канелен камък и преименуван на гросуларит за зеления цвят на цариградското грозде, Ribes grossularium, защото оригиналните екземпляри са били в този цвят.

Разпространение: много находища: Австрия: Тирол, Цилертал; Италия: Пиемонт; Канада: Квебек; Кения; Мексико: Чиуауа; Русия: при сливането на реките Вилюй и Ахтарагда, Република Саха; Танзания: Мерелани (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca3Al2(SiO4)3

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: често като додекаедри или трапецоедри, до 15 cm, набраздени; също зърнести, компактни и масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: дели се по {110} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 7—7.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.55—3.73 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да флуоресцира слабо златистожълто под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: жълто-зелен, светло до тъмнозелен; златистожълт, розов, червен, оранжев, кафяво-червен, жълто-кафяв; безцветен, бял, сив, черен; може да бъде на сектори; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.73—1.76 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: 0.02. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

17 образци: 0118 — 0.62 ct, Танзания; 0459 — 0.35 ct, Нигерия; 0103 — 0.95 ct, Мали; 0504 — 0.38 ct, Мали; 0026 — 0.51 ct, Мали; 0185 — 0.78 ct, Мали; 0027 — 0.72 ct, Мали; 0089 — 6.99 ct, Южна Африка; 0635 — 2.14 ct, Южна Африка; 0659 — 1.33 ct, Шри Ланка; 0210 — 1.04 ct, Мексико, Долна Калифорния; 0639 — 1.44 ct, Танзания; 0642 — 2.84 ct, Шри Ланка; 0142 — 0.73 ct, Танзания; 0094 — 0.57 ct, Кения; 0638 — 0.10 ct, Кения, Крайбрежна провинция, Тайта-Тавета, Цаво; 0178 — 0.22 ct, Кения, Крайбрежна провинция, Тайта-Тавета, Цаво.


Изглед галерия