Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Серия пироп-алмандин


Селектор за бърза навигация

Серия пироп-алмандин

Разновидности | Имена:

Междинен по състав между пироп и алмандин; включва т. нар. родолит.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

14 образци: 0141 — 0.87 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0125 — 0.50 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0005 — 0.81 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0621 — 0.94 ct, Танзания, Аруша, Наманга; 0647 — 0.28 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0660 — 0.26 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0308 — 0.57 ct, Танзания; 0341 — 0.34 ct, Танзания; 0262 — 0.60 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0001 — 0.92 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0653 — 0.35 ct, Танзания; 0636 — 0.28 ct, без точно находище [Африка]; 0637 — 0.37 ct, без точно находище [Източна Африка]; 0731 — 0.80 ct, Танзания, Танга, долина Умба.


Изглед галерия