Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Клинохумит


Селектор за бърза навигация

Клинохумит

Клас: Силикати
Група: Хумит

В контактни метаморфни зони в доломитни скали и метасоматизирали варовици, прилежащи към фелзични скали; в серпентини и талкови шисти; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.

Оригинално описание: ‘Klinohumit’ Des Cloizeaux, A. L. O. L., 1876. 3. Typus. Klinohumit — Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaontologie 1876: 643—645 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Монте Сома, комплекс Сома-Везувий, провинция Неапол, Кампания, Италия.

Типов материал: Национален музей по естествена история, Париж, Франция, 106.395—106.556; Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 94997 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по неговата моноклинна кристална система и връзката му с хумита.

Разпространение: Испания; Италия: Монте Сома и Везувий, Кампания; Канада: Онтарио; Русия: до езерото Байкал; САЩ: Калифорния; Таджикистан: Памир; Финландия (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

(Mg,Fe2+)9(SiO4)4(F,OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), флуор (F), магнезий (Mg), силиций (Si), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите сложни, силно модифицирани, до 2 cm; масивни. Срастване: често по {100}, просто, ламелно (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {100}, слаба (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до полумидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6 (Arem, 1987: 113). Плътност: 3.13—3.75 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бял, жълт до кафяв; в тънък учъстък безцветен, бледожълт до златистожълт (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.623—1.728 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.024—0.041. Разсейване: 0.021. Плеохроизъм: X = златистожълто, жълто-кафяво, тъмно червеникавожълто; Y = бледожълто, жълто-оранжево, светложълто; Z = бледожълто, жълто-оранжево, безцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0045 — 0.16 ct, Виетнам, Йен Бай, Лук Йен; 0458 — 0.41 ct, Таджикистан.


Изглед галерия