Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Клинохумит — образец 0045, снимка © НПМ
Клинохумит — образец 0045, снимка © НПМ

Клинохумитобразец 0045

Произход

Югоизточна Азия
Виетнам, Йен Бай, Лук Йен
Клинохумит — образец 0045, карта на находището
Данни

Тегло: 0.16 ct; размери: 3.53 | 2.86 | 1.99 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Други образци
Клинохумит — образец 0458

Още информация от ‘Класификация’


В контактни метаморфни зони в доломитни скали и метасоматизирали варовици, прилежащи към фелзични скали; в серпентини и талкови шисти; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.