Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Клинохумит — образец 0458, снимка © НПМ
Клинохумит — образец 0458, снимка © НПМ

Клинохумитобразец 0458

Произход

Централна Азия
Таджикистан
Клинохумит — образец 0458, карта на находището
Данни

Тегло: 0.41 ct; размери: 5.34 | 4.46 | 3.21 mm; форма: овал; цвят: умерено оранжев; наситен; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Клинохумит — образец 0045

Още информация от ‘Класификация’


В контактни метаморфни зони в доломитни скали и метасоматизирали варовици, прилежащи към фелзични скали; в серпентини и талкови шисти; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки.