Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Титанит


Селектор за бърза навигация

Титанит

Клас: Силикати
Група: Титанит

Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).
Титанит — образец 0452
Титанит — образец 0452, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Titanit’ Klaproth, M. H., 1795. Untersuchung eines neuen Fossils aus dem Passauischen — Beiträge zur Chemischen Kenntniss der Mineralkörper 1: 245—252 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: срещането на титанит, Хауценберг, Бавария, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: по титана в състава му.

Разпространение: Австрия: Тирол, Цилертал; Бразилия: Минас Жерайс; Канада; Мадагаскар; Мексико; Норвегия: до Арендал; Русия: Урал; Швейцария: Сен Готар, Тичино; Цермат, Вале (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaTiSiO5

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si), калций (Ca), титан (Ti).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите клиновидни, сплеснати или призматични от удължаването по [110], до 16 cm, компактни, масивни. Срастване: по {100}, контактно и проникващо; по-рядко ламелно по {221} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {110}; дели се, вследствие на срастване, по {221} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест. Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 176). Твърдост: 5—5.5 (Arem, 1987: 176). Плътност: 3.52—3.54 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 176). Радиоактивност: GRapi 3805.77.

Оптични свойства

Цвят: черен, кафяв, сив, безцветен, зелен, жълт, червен, безцветен до жълт или кафяв в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до непрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: диамантен до смолист (Arem, 1987: 176). Показател на лъчепречупване: 1.843—2.110 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.1—0.192. Разсейване: 0.051 (силно) (Arem, 1987: 176). Плеохроизъм: ясен, когато е тъмно оцветен; X = почти безцветен; Y = жълто до зелено; Z = червено до жълто-оранжево (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0016 — 0.66 ct, Мадагаскар; 0452 — 0.31 ct, Мадагаскар; 0313 — 0.62 ct, Мадагаскар; 0457 — 0.28 ct, Мадагаскар.


Изглед галерия