Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Титанит — образец 0452, снимка © НПМ
Титанит — образец 0452, снимка © НПМ

Титанитобразец 0452

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Титанит — образец 0452, карта на находището
Данни

Тегло: 0.31 ct; размери: 3.98 | 3.95 | 2.72 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено зеленикавожълт; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Petal’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Титанит — образец 0016Титанит — образец 0313Титанит — образец 0457

Още информация от ‘Класификация’


Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).