Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Берил


Селектор за бърза навигация

Берил

Клас: Силикати
Група: Берил


В гранити и гранитни пегматити, рядко в нефелинови сиенити. Също така в мафични метаморфни скали, ниско до високотемпературни хидротермалните жили и в кухини в риолит (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Beril’ Vauquelin, L. N., 1798. Sur une nouvelle terre tirée de l’Aigue marine, ou Beril — Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts 46: 158 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки βήρυλλος (берилос); първоначалното значение неизвестно.

Разпространение: Афганистан: долината Панджшир; Бразилия: от Минас Жерайс, около Теофило Отони и Итабира; Зимбабве; Колумбия: изключителни зелени кристали от районите на Музо и Чивор; Мадагаскар: южно от Анцирабе; Мозамбик: района на Алто Лигоня; Нигерия: близо до Джос; Пакистан: района на Скарду; в Конар; Русия: Мурзинка, до Екатеринбург, Урал и от Нерчинск, Сибир; САЩ: от района на Пала, окръг Сан Диего, Калифорния; на Маунт Антеро, Колорадо; при Хиденит, окръг Александър, Северна Каролина; хубави червени кристали от Юта (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Be3Al2Si6O18

Основни елементи: берилий (Be), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — дихексагонално-бипирамидален. Кристален хабитус: призматични кристали до плосковидни; може да бъдат сложно завършени от пирамиди, до 18 m и 180 тона (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: несъвършена по {0001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до неравен (Arem, 1987: 52). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 52). Твърдост: 7.5—8 (Arem, 1987: 52). Плътност: 2.6—2.9 g/cm3 (Arem, 1987: 52). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, бледосин до небесносин, синкавозелен през зелен до зеленикавожълт или жълт, розов до прасковен, тъмнорозов до малиновочервен, може да бъде зониран; често безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен, смолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.56—1.604 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.003—0.01. Разсейване: 0.014. Плеохроизъм: слаб до отчетлив; O = безцветен, жълтеникавозелено, светлосиньо, жълтеникавочервено; E = морскозелено, синьо, пурпурночервено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

39 образци: 0245 — 1.29 ct, Бразилия; 0523 — 1.44 ct, Пакистан; 0445 — 1.32 ct, Бразилия; 0522 — 0.38 ct, без точно находище [Африка]; 0423 — 1.01 ct, Бразилия; 0063 — 1.49 ct, Бразилия; 0302 — 2.11 ct, Бразилия; 0424 — 1.29 ct, Бразилия; 0351 — 0.13 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0353 — 0.09 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0354 — 0.15 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0355 — 0.14 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0357 — 0.09 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0594 — 0.05 ct, Афганистан, Панджшир, долина Панджшир, 35.42639° с. ш. 69.83333° и. д.; 0194 — 1.61 ct, Бразилия; 0187 — 2.36 ct, без данни за находище; 0439 — 0.56 ct, Бразилия; 0577 — 0.09 ct, Бразилия; 0506 — 0.42 ct, Мадагаскар; 0059 — 0.66 ct, Мадагаскар; 0213 — 0.50 ct, Мадагаскар; 0527 — 0.44 ct, Бразилия; 0022 — 2.44 ct, Бразилия; 0428 — 0.68 ct, Бразилия; 0497 — 0.55 ct, Бразилия; 0483 — 1.76 ct, Бразилия; 0526 — 0.54 ct, Бразилия; 0426 — 0.50 ct, Бразилия; 0529 — 0.49 ct, Бразилия; 0520 — 0.45 ct, Бразилия; 0507 — 0.55 ct, Бразилия; 0295 — 1.12 ct, Бразилия; 0343 — 0.91 ct, Бразилия; 0482 — 0.84 ct, Бразилия; 0524 — 0.25 ct, Бразилия; 0555 — 0.40 ct, Бразилия; 0015 — 0.83 ct, Бразилия; 0422 — 0.83 ct, Бразилия; 0528 — 0.35 ct, Бразилия.


Изглед галерия