Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Натролит


Селектор за бърза навигация

Натролит

Клас: Силикати
Група: Зеолит

В кухини в базалти и свързани магмени скали; изпълва шевове в гранит, гнайс и сиенит (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Оригинално описание: ‘Natrolith’ Klaproth, M. H., 1803. XV. Chemische Untersuchung des Natroliths — Der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Neue Schriften 4: 243—248 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Хоeнтвил, Зинген, Хегау, Баден-Вюртемберг, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от латинското натрон, за съдържанието на натрий.

Разпространение: Германия; Канада; Норвегия; Русия: Колски полуостров; САЩ: Баунд Брук, Ню Джърси; Франция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Na2[Al2Si3O10]·2H2O

Основни елементи: водород (H), кислород (O), натрий (Na), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — пирамидален. Кристален хабитус: кристалите къси до дълги призматични, до 1 m. Срастване: по {110}, {011}, {031} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: {110}, съвършена; дели се по {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5—5.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.2—2.26 g/cm3 (Arem, 1987: 134). Луминесценция: често флуоресцира в оранжево до жълто под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005). Други: пироелектричен, пиезоелектричен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив, синкав, жълтеникав, розов; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до перлен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.478—1.493 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.012—0.013. Разсейване: слабо. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0588 — 1.03 ct, САЩ, Ню Джърси, окръг Самърсет, Баунд Брук.


Изглед галерия