Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Натролит — образец 0588, снимка © НПМ
Натролит — образец 0588, снимка © НПМ

Натролитобразец 0588

Произход

Северна Америка
САЩ, Ню Джърси, окръг Самърсет, Баунд Брук
Натролит — образец 0588, карта на находището
Данни

Тегло: 1.03 ct; размери: 9.08 | 4.90 | 3.82 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Префасетиран от Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


В кухини в базалти и свързани магмени скали; изпълва шевове в гранит, гнайс и сиенит (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.