Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов [изглед галерия]

Аметист — образец 0169
Магнезиоаксинит — образец 0084
Магнезиоаксинит — образец 0378
Аметрин — образец 0226
Аметрин — образец 0102
Аметрин — образец 0128
Аметрин — образец 0208
Аметрин — образец 0299
Аметрин — образец 0397
Шпинел — образец 0456
Шпинел — образец 0664
Аметист — образец 0121
Аметист — образец 0249
Аметист — образец 0733
Аметист — образец 0406
Аметист — образец 0218
Аметист — образец 0228
Аметист — образец 0170
Аметист — образец 0336
Аметист — образец 0415

Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов — 26
страница 1 от 2 следваща последна