Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов [изглед галерия] (страница 2)

Аметист — образец 0702
Фосфосидерит — образец 0605
Фосфосидерит — образец 0606
Аметист — образец 0683
Сугилит — образец 0040
Чароит — образец 0530

Образци скъпоценни камъни по цвят: синкавовиолетов — 26
първа предишна страница 2 от 2