Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт [изглед галерия] (страница 3)

Серия гросулар-андрадит — образец 0185
Бовенит — образец 0152
Планински кристал — образец 0408
Корнерупин — образец 0427
Дравит — образец 0117
Индошинит — образец 0729
Елбаит — образец 0663

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт — 47
първа предишна страница 3 от 3