Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Елбаит — образец 0663, снимка © НПМ
Елбаит — образец 0663, снимка © НПМ

Елбаитобразец 0663

Произход

Източна Африка
Танзания
Елбаит — образец 0663, карта на находището
Данни

Тегло: 0.22 ct; размери: 3.81 | 3.80 | 2.60 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмножълт; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Petal’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Елбаит — образец 0533Елбаит — образец 0565Елбаит — образец 0333Елбаит — образец 0444Елбаит — образец 0003Елбаит — образец 0451Елбаит — образец 0564

Още информация от ‘Класификация’


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).