Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт [изглед галерия] (страница 2)

Андезин — образец 0349
Сапфир — образец 0263
Хелиодор — образец 0426
Хелиодор — образец 0529
Хелиодор — образец 0520
Хелиодор — образец 0507
Ортоклаз — образец 0259
Ортоклаз — образец 0352
Ортоклаз — образец 0478
Серия мариалит-мейонит — образец 0255
Сапфир — образец 0326
Синхалит — образец 0150
Силиманит — образец 0113
Хондродит — образец 0062
Хиацинт — образец 0051
Хиацинт — образец 0488
Данбурит — образец 0327
Елбаит — образец 0565
Лунен камък — образец 0099
Серия гросулар-андрадит — образец 0026

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт — 47
първа предишна страница 2 от 3 следваща последна