Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт [изглед галерия]

Опал — образец 0264
Опал — образец 0461
Опал — образец 0469
Опал — образец 0518
Опал — образец 0713
Опал — образец 0720
Опал — образец 0373
Арагонит — образец 0190
Гросулар — образец 0118
Лунен камък — образец 0095
Битовнит — образец 0133
Битовнит — образец 0284
Битовнит — образец 0484
Левцит — образец 0064
Опал — образец 0557
Опал — образец 0361
Андезин — образец 0267
Андезин — образец 0342
Андезин — образец 0345
Андезин — образец 0278

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълт — 47
страница 1 от 3 следваща последна