Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен [изглед галерия] (страница 4)

Ахат — образец 0258
Везувианит — образец 0486
Корнерупин — образец 0104
Корнерупин — образец 0436
Корнерупин — образец 0453
Корнерупин — образец 0644
Актинолит — образец 0075

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен — 67
първа предишна страница 4 от 4