Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен [изглед галерия]

Евклаз — образец 0319
Диопсид — образец 0541
Сподумен — образец 0454
Сподумен — образец 0443
Пренит — образец 0108
Пренит — образец 0109
Пренит — образец 0309
Никелов магнезит — образец 0130
Хризоберил — образец 0667
Диаспор — образец 0209
Диаспор — образец 0464
Диаспор — образец 0219
Зелен берил — образец 0439
Зелен берил — образец 0577
Пренит — образец 0090
Пренит — образец 0160
Хризоберил — образец 0509
Хризоберил — образец 0514
Титанит — образец 0313
Титанит — образец 0457

Образци скъпоценни камъни по цвят: жълтеникавозелен — 67
страница 1 от 4 следваща последна