Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Карнеол — образец 0010, снимка © НПМ
Карнеол — образец 0010, снимка © НПМ

Карнеолобразец 0010

Произход

Южна Америка
Бразилия
Карнеол — образец 0010, карта на находището
Данни

Тегло: 4.68 ct; размери: 10.42 | 10.34 | 5.91 mm; форма: кръг; цвят: умерено светлочервен; леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; много добра шлифовка стил кабошон.

Други образци
Карнеол — образец 0552Карнеол — образец 0553Карнеол — образец 0566Карнеол — образец 0474Карнеол — образец 0270Карнеол — образец 0394Карнеол — образец 0537Карнеол — образец 0554Карнеол — образец 0582Карнеол — образец 0471Карнеол — образец 0020Карнеол — образец 0021Карнеол — образец 0215Карнеол — образец 0216

Още информация от ‘Класификация’


Червеникава разновидност на халцедона.