Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Карнеол — образец 0394, снимка © НПМ
Карнеол — образец 0394, снимка © НПМ

Карнеолобразец 0394

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 1.34 ct; размери: 8.52 | 7.25 | 5.15 mm; форма: овал; цвят: умерено светлооранжев; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Карнеол — образец 0010Карнеол — образец 0552Карнеол — образец 0553Карнеол — образец 0566Карнеол — образец 0474Карнеол — образец 0270Карнеол — образец 0537Карнеол — образец 0554Карнеол — образец 0582Карнеол — образец 0471Карнеол — образец 0020Карнеол — образец 0021Карнеол — образец 0215Карнеол — образец 0216

Още информация от ‘Класификация’


Червеникава разновидност на халцедона.