Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Карнеол


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Карнеол — образци [изглед галерия]


Червеникава разновидност на халцедона.
Карнеол — образец 0010
0010
Бразилия
Карнеол — образец 0552
0552
Африка
Карнеол — образец 0553
0553
Африка
Карнеол — образец 0566
0566
Африка
Карнеол — образец 0474
0474
Африка
Карнеол — образец 0270
0270
Африка
Карнеол — образец 0394
0394
Африка
Карнеол — образец 0537
0537
Африка
Карнеол — образец 0554
0554
Африка
Карнеол — образец 0582
0582
Африка

Карнеол — образци — 15
страница 1 от 2 следваща последна