Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Карнеол — образец 0553, снимка © НПМ
Карнеол — образец 0553, снимка © НПМ

Карнеолобразец 0553

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 2.15 ct; размери: 10.24 | 8.15 | 4.00 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмночервен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Карнеол — образец 0010Карнеол — образец 0552Карнеол — образец 0566Карнеол — образец 0474Карнеол — образец 0270Карнеол — образец 0394Карнеол — образец 0537Карнеол — образец 0554Карнеол — образец 0582Карнеол — образец 0471Карнеол — образец 0020Карнеол — образец 0021Карнеол — образец 0215Карнеол — образец 0216

Още информация от ‘Класификация’


Червеникава разновидност на халцедона.