Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия гросулар-андрадит — образец 0026, снимка © НПМ
Серия гросулар-андрадит — образец 0026, снимка © НПМ

Серия гросулар-андрадитобразец 0026

Произход

Западна Африка
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0026, карта на находището
Данни

Тегло: 0.51 ct; размери: 4.92 | 4.92 | 3.29 mm; форма: кръг; цвят: умерено жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Серия гросулар-андрадит — образец 0103Серия гросулар-андрадит — образец 0504Серия гросулар-андрадит — образец 0185Серия гросулар-андрадит — образец 0027

Още информация от ‘Класификация’


Известен под името грандит (гранат от Мали); междинен по състав между гросулар и андрадит; съдържа желязо; среща се в Мали, Западна Африка.