Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия гросулар-андрадит — образец 0103, снимка © НПМ
Серия гросулар-андрадит — образец 0103, снимка © НПМ

Серия гросулар-андрадитобразец 0103

Произход

Западна Африка
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0103, карта на находището
Данни

Тегло: 0.95 ct; размери: 6.74 | 5.20 | 3.79 mm; форма: овал; цвят: умерено червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Серия гросулар-андрадит — образец 0504Серия гросулар-андрадит — образец 0026Серия гросулар-андрадит — образец 0185Серия гросулар-андрадит — образец 0027

Още информация от ‘Класификация’


Известен под името грандит (гранат от Мали); междинен по състав между гросулар и андрадит; съдържа желязо; среща се в Мали, Западна Африка.