Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия гросулар-андрадит — образец 0504, снимка © НПМ
Серия гросулар-андрадит — образец 0504, снимка © НПМ

Серия гросулар-андрадитобразец 0504

Произход

Западна Африка
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0504, карта на находището
Данни

Тегло: 0.38 ct; размери: 4.93 | 4.23 | 3.04 mm; форма: овал; цвят: умерено оранжево-жълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Серия гросулар-андрадит — образец 0103Серия гросулар-андрадит — образец 0026Серия гросулар-андрадит — образец 0185Серия гросулар-андрадит — образец 0027

Още информация от ‘Класификация’


Известен под името грандит (гранат от Мали); междинен по състав между гросулар и андрадит; съдържа желязо; среща се в Мали, Западна Африка.