Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия гросулар-андрадит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия гросулар-андрадит — образци [изглед галерия]


Известен под името грандит (гранат от Мали); междинен по състав между гросулар и андрадит; съдържа желязо; среща се в Мали, Западна Африка.
Серия гросулар-андрадит — образец 0103
0103
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0504
0504
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0026
0026
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0185
0185
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0027
0027
Мали

Серия гросулар-андрадит — образци — 5
страница 1