Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Клиноцоизит — образец 0047, снимка © НПМ
Клиноцоизит — образец 0047, снимка © НПМ

Клиноцоизитобразец 0047

Произход

Южна Азия
Пакистан, Гилгит-Балтистан (Северна провинция), Балтистан, Скарду, 35.3° с. ш. 75.61667° и. д.
Клиноцоизит — образец 0047, карта на находището
Данни

Тегло: 0.57 ct; размери: 6.97 | 3.86 | 2.87 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Обикновено в регионално метаморфозирали магмени и седиментни скали, както и при контактно метаморфозирали, богати на калций, седименти; продукт на промяна на плагиоклазни фелдшпати (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.