Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Верделит — образец 0069, снимка © НПМ
Верделит — образец 0069, снимка © НПМ

Верделитобразец 0069

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Верделит — образец 0069, карта на находището
Данни

Тегло: 1.75 ct; размери: 4.76 | 6.90 | 5.71 mm; форма: осмоъгълник; цвят: тъмно много леко синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил радиант.

Други образци
Верделит — образец 0532Верделит — образец 0328Верделит — образец 0535Верделит — образец 0494Верделит — образец 0628Верделит — образец 0396Верделит — образец 0154Верделит — образец 0395

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на турмалина (предимно елбаит).