Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Верделит — образец 0396, снимка © НПМ
Верделит — образец 0396, снимка © НПМ

Верделитобразец 0396

Произход

Западна Африка
Нигерия
Верделит — образец 0396, карта на находището
Данни

Тегло: 0.82 ct; размери: 6.90 | 4.95 | 3.65 mm; форма: овал; цвят: тъмно много леко синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Верделит — образец 0532Верделит — образец 0328Верделит — образец 0535Верделит — образец 0494Верделит — образец 0628Верделит — образец 0069Верделит — образец 0154Верделит — образец 0395

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на турмалина (предимно елбаит).