Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Верделит — образец 0328, снимка © НПМ
Верделит — образец 0328, снимка © НПМ

Верделитобразец 0328

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Верделит — образец 0328, карта на находището
Данни

Тегло: 1.02 ct; размери: 6.51 | 5.61 | 4.08 mm; форма: овал; цвят: тъмнозелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Верделит — образец 0532Верделит — образец 0535Верделит — образец 0494Верделит — образец 0628Верделит — образец 0396Верделит — образец 0069Верделит — образец 0154Верделит — образец 0395

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на турмалина (предимно елбаит).