Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Верделит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Верделит — образци [изглед галерия]


Зелена разновидност на турмалина (предимно елбаит).
Верделит — образец 0532
0532
Мозамбик
Верделит — образец 0328
0328
Мозамбик
Верделит — образец 0535
0535
Африка
Верделит — образец 0494
0494
Мозамбик
Верделит — образец 0628
0628
Мозамбик
Верделит — образец 0396
0396
Нигерия
Верделит — образец 0069
0069
Мозамбик
Верделит — образец 0154
0154
Нигерия
Верделит — образец 0395
0395
Нигерия

Верделит — образци — 9
страница 1