Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Пренит — образец 0108, снимка © НПМ
Пренит — образец 0108, снимка © НПМ

Пренитобразец 0108

Произход

Южна Африка
Южна Африка
Пренит — образец 0108, карта на находището
Данни

Тегло: 2.58 ct; размери: 10.43 | 7.20 | 4.44 mm; форма: овал; цвят: много светло жълтеникавозелен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Пренит — образец 0109Пренит — образец 0309Пренит — образец 0090Пренит — образец 0160Пренит — образец 0540

Още информация от ‘Класификация’


Вторичен или хидротермален минерал в жили и кухини в мафични вулканични скали; по-рядко в гранит, гнайс или сиенит (Anthony et al., 2001—2005).