Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Пренит — образец 0540, снимка © НПМ
Пренит — образец 0540, снимка © НПМ

Пренитобразец 0540

Произход

Западна Африка
Мали
Пренит — образец 0540, карта на находището
Данни

Тегло: 4.59 ct; размери: 12.24 | 9.70 | 5.70 mm; форма: овал; цвят: светло леко жълтеникаво зелен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Пренит — образец 0108Пренит — образец 0109Пренит — образец 0309Пренит — образец 0090Пренит — образец 0160

Още информация от ‘Класификация’


Вторичен или хидротермален минерал в жили и кухини в мафични вулканични скали; по-рядко в гранит, гнайс или сиенит (Anthony et al., 2001—2005).