Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Пренит — образец 0160, снимка © НПМ
Пренит — образец 0160, снимка © НПМ

Пренитобразец 0160

Произход

Южна Африка
Южна Африка
Пренит — образец 0160, карта на находището
Данни

Тегло: 1.78 ct; размери: 9.11 | 6.89 | 4.35 mm; форма: круша; цвят: светло жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Пренит — образец 0108Пренит — образец 0109Пренит — образец 0309Пренит — образец 0090Пренит — образец 0540

Още информация от ‘Класификация’


Вторичен или хидротермален минерал в жили и кухини в мафични вулканични скали; по-рядко в гранит, гнайс или сиенит (Anthony et al., 2001—2005).