Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гросулар — образец 0118, снимка © НПМ
Гросулар — образец 0118, снимка © НПМ

Гросуларобразец 0118

Произход

Източна Африка
Танзания
Гросулар — образец 0118, карта на находището
Данни

Тегло: 0.62 ct; размери: 5.14 | 5.11 | 3.33 mm; форма: кръг; цвят: много светложълт; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична шлифовка стил брилянт. Фасетиран от Даниел Стеър, Custom Gemstones.

Други образци
Гросулар — образец 0459

Още информация от ‘Класификация’


В контактни и регионално метаморфозирали варовикови скали или скали, които са били подложени на калциев метасоматизъм; в някои шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).