Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Гросулар


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Гросулар — образци [изглед галерия]


В контактни и регионално метаморфозирали варовикови скали или скали, които са били подложени на калциев метасоматизъм; в някои шисти и серпентинити (Anthony et al., 2001—2005).
Гросулар — образец 0118
0118
Танзания
Гросулар — образец 0459
0459
Нигерия
Серия гросулар-андрадит — образец 0103
0103
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0504
0504
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0026
0026
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0185
0185
Мали
Серия гросулар-андрадит — образец 0027
0027
Мали
Серия гросулар-хибшит — образец 0089
0089
Южна Африка
Серия гросулар-хибшит — образец 0635
0635
Южна Африка
Хесонит — образец 0659
0659
Шри Ланка

Гросулар — образци — 17
страница 1 от 2 следваща последна