Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Калцит — образец 0192, снимка © НПМ
Калцит — образец 0192, снимка © НПМ

Калцитобразец 0192

Произход

Югоизточна Азия
Тайланд
Калцит — образец 0192, карта на находището
Данни

Тегло: 4.14 ct; размери: 11.61 | 9.71 | 4.95 mm; форма: овал; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Калцит — образец 0254Калцит — образец 0433

Още информация от ‘Класификация’


Основен скалообразуващ минерал; във варовици, мрамори, честа спойка в седиментни скали и като скален примес в хидротермални жили, в алкални до мафични магмени скали; често като образувания в пещери (Anthony et al., 2001—2005). Известни са образци с тегло от 4440 карата (Arem, 1987: 60).