Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Калцит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Калцит — образци [изглед галерия]


Основен скалообразуващ минерал; във варовици, мрамори, честа спойка в седиментни скали и като скален примес в хидротермални жили, в алкални до мафични магмени скали; често като образувания в пещери (Anthony et al., 2001—2005). Известни са образци с тегло от 4440 карата (Arem, 1987: 60).
Калцит — образец 0192
0192
Тайланд
Калцит — образец 0254
0254
Тайланд
Калцит — образец 0433
0433
Казахстан
Мрамор — образец 0613
0613
без точно находище

Калцит — образци — 4
страница 1