Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Мрамор


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Мрамор — образци [изглед галерия]


Метаморфна скала, съставена от карбонати, предимно калцит.
Мрамор — образец 0613
0613
без точно находище

Мрамор — образци — 1
страница 1