Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Калцит — образец 0433, снимка © НПМ
Калцит — образец 0433, снимка © НПМ

Калцитобразец 0433

Произход

Централна Азия
Казахстан
Калцит — образец 0433, карта на находището
Данни

Тегло: 1.45 ct; размери: 10.99 | 4.69 | 3.44 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; шлифовка стил радиант.

Други образци
Калцит — образец 0192Калцит — образец 0254

Още информация от ‘Класификация’


Основен скалообразуващ минерал; във варовици, мрамори, честа спойка в седиментни скали и като скален примес в хидротермални жили, в алкални до мафични магмени скали; често като образувания в пещери (Anthony et al., 2001—2005). Известни са образци с тегло от 4440 карата (Arem, 1987: 60).