Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Аквамарин — образец 0423, снимка © НПМ
Аквамарин — образец 0423, снимка © НПМ

Аквамаринобразец 0423

Произход

Южна Америка
Бразилия
Аквамарин — образец 0423, карта на находището
Данни

Тегло: 1.01 ct; размери: 9.91 | 5.50 | 3.46 mm; форма: круша; цвят: светло много наситено синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Аквамарин — образец 0245Аквамарин — образец 0523Аквамарин — образец 0445Аквамарин — образец 0522Аквамарин — образец 0063Аквамарин — образец 0302Аквамарин — образец 0424

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила. Среща се главно в гранитни пегматити.