Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Аквамарин


Селектор за бърза навигация

Аквамарин

Разновидност на берила. Среща се главно в гранитни пегматити.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

8 образци: 0245 — 1.29 ct, Бразилия; 0523 — 1.44 ct, Пакистан; 0445 — 1.32 ct, Бразилия; 0522 — 0.38 ct, без точно находище [Африка]; 0423 — 1.01 ct, Бразилия; 0063 — 1.49 ct, Бразилия; 0302 — 2.11 ct, Бразилия; 0424 — 1.29 ct, Бразилия.


Изглед галерия