Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Аквамарин — образец 0522, снимка © НПМ
Аквамарин — образец 0522, снимка © НПМ

Аквамаринобразец 0522

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.38 ct; размери: 5.44 | 4.51 | 3.56 mm; форма: овал; цвят: светло много наситено синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 43’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Аквамарин — образец 0245Аквамарин — образец 0523Аквамарин — образец 0445Аквамарин — образец 0423Аквамарин — образец 0063Аквамарин — образец 0302Аквамарин — образец 0424

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила. Среща се главно в гранитни пегматити.