Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Аквамарин — образец 0523, снимка © НПМ
Аквамарин — образец 0523, снимка © НПМ

Аквамаринобразец 0523

Произход

Южна Азия
Пакистан
Аквамарин — образец 0523, карта на находището
Данни

Тегло: 1.44 ct; размери: 12.70 | 5.11 | 3.90 mm; форма: осмоъгълник; цвят: много светло много наситено синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octaelongatis 1’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Аквамарин — образец 0245Аквамарин — образец 0445Аквамарин — образец 0522Аквамарин — образец 0423Аквамарин — образец 0063Аквамарин — образец 0302Аквамарин — образец 0424

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила. Среща се главно в гранитни пегматити.