Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хелиодор


Селектор за бърза навигация

Хелиодор

Златистожълта разновидност на берила.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

10 образци: 0527 — 0.44 ct, Бразилия; 0022 — 2.44 ct, Бразилия; 0428 — 0.68 ct, Бразилия; 0497 — 0.55 ct, Бразилия; 0483 — 1.76 ct, Бразилия; 0526 — 0.54 ct, Бразилия; 0426 — 0.50 ct, Бразилия; 0529 — 0.49 ct, Бразилия; 0520 — 0.45 ct, Бразилия; 0507 — 0.55 ct, Бразилия.


Изглед галерия