Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хризопраз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хризопраз — образци [изглед галерия]


Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.
Хризопраз — образец 0107
0107
Африка
Хризопраз — образец 0292
0292
Африка
Хризопраз — образец 0697
0697
Африка
Хризопраз — образец 0473
0473
Африка
Хризопраз — образец 0181
0181
без точно находище
Хризопраз — образец 0182
0182
без точно находище
Хризопраз — образец 0465
0465
Африка

Хризопраз — образци — 7
страница 1